Avalis Landschapsadvies is het projectbureau van Koen van den Driesche. Avalis doet interdisciplinair onderzoek naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap en adviseert organisaties over historisch-geografische aspecten in ruimtelijke plannen, landschapsinrichting, waterbeheer en recreatie.

Daarnaast draagt Avalis bij aan het vergroten van de belangstelling voor het cultuurlandschap door het verzorgen van cursussen en excursies, het leveren van tekstbijdragen aan boeken en artikelen en het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten.

Avalis werkt voor overheden en organisaties in landschap, natuur, erfgoed en toerisme. Door samen te werken met verschillende creatieve ondernemers in uiteenlopende disciplines kan Avalis een breed dienstenpakket aanbieden en heeft u altijd een vast aanspreekpunt.

Benieuwd of Avalis iets voor u kan betekenen of zin om eens nader kennis te maken? Neem dan contact op.