Avalis Landschap & Geschiedenis is het projectbureau van landschapshistoricus Koen van den Driesche. Avalis doet interdisciplinair onderzoek naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap en adviseert organisaties over historisch-geografische aspecten in ruimtelijke plannen, landschapsinrichting en waterbeheer.

Daarnaast draagt Avalis bij aan het vergroten van de belangstelling voor het cultuurlandschap door het verzorgen van cursussen en excursies, het leveren van tekstbijdragen aan boeken en artikelen en het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten.

Avalis werkt voor organisaties in landschap, natuur, erfgoed, ruimtelijke ordening en toerisme. Door samen te werken met verschillende creatieve ondernemers in uiteenlopende disciplines kan Avalis een breed dienstenpakket aanbieden en heeft u altijd een vast aanspreekpunt.

Zin om eens nader kennis te maken of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.