Onderzoek & Advies

Avalis verricht interdisciplinair onderzoek naar het cultuurlandschap en vertaalt de resultaten naar een helder advies in ruimtelijke plannen en projecten op het gebied van landschapsinrichting, waterbeheer en recreatie.

Welke landschapselementen en historische structuren zijn typerend voor de streek? Op welke plekken is de relatie tussen fysische en historische geografie bij uitstek zichtbaar? Op welke manier is de cultuurgeschiedenis een plek te geven in ruimtelijke plannen? Avalis schuift graag aan en denkt mee over verrassende oplossingen.

Voorbeelden van projecten waarbij Avalis kan ondersteunen:

  • Gebiedsanalyses
  • Inventarisatie van cultuurhistorische waarden
  • Archiefonderzoek
  • Toponymisch onderzoek
  • Landschapsbiografie├źn