Kennismaken

Al in mijn jonge jaren speelde de belangstelling voor het landschap een grote rol. Vaak was ik fietsend te vinden in het duin of de polders rond Castricum waar ik in aanraking kwam met de gevarieerde landschappen en rijke geschiedenis van de kustzone van Noord-Holland.

In 2002 voltooide ik de studie Bodem- en Watermanagement aan de Hogeschool Alkmaar en in 2016 de master Landschapsgeschiedenis bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In mijn masterthesis bestudeerde ik de invloed van de fysische geografie op de historische landschapsinrichting in de Oer-IJ-regio in Noord-Holland.

Vanaf 2002 werkte ik onder andere als beheerder en coördinator bij verschillende overheden en als communicatieadviseur bij Natuurmonumenten. Naast Avalis zet ik me op dit moment in als adviseur fysieke leefomgeving in het Waddengebied en ben ik bestuurslid marketing & PR bij het Hunebedcentrum in Borger.

Foto: Iris Koppert