Cursus Cultuurlandschap van het Waddengebied

Voor de werelderfgoedgidsen van de Waddenvereniging verzorgde Avalis de cursus Cultuurlandschap van het Waddengebied. De nadruk bij deze cursus lag op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied en de manier waarop de bewoners omgingen met de de gevarieerde omstandigheden van hun woonomgeving. Bij de praktijkopdracht ‘Historische Cartografie’ werd op basis van oude kaarten uitgebreid gediscussieerd over de dynamiek van het gebied.